Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: KHOÁI CHÂU
Điện thoại di động: 0392888108
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989558326
  • Email:
   mainguyen121992@gmail.com
 • Giang Thị Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0985346130
  • Email:
   haomndt@gmail.com
 • Giang Thị Hương Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0984671852
 • Lê Thị Hải Đào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0974344832
  • Email:
   haidaodtkc@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   01692888108
  • Email:
   huyendtkc@gmail.com